Weddings of Figaro – Opera Performed by Concerti

Date

08.6.2017

Thursday 17:00

Hall

The Louie Concert Hall

Venue

The Charles Bronfman Cultural Center, Tel Aviv

Venue

The Charles Bronfman Cultural Center, Tel Aviv

Hall

The Louie Concert Hall

Artists

Concert Program

Event Info

בכל פעם שמעלים מחדש את "נישואי פיגרו" אין לנו אלא להתפעם מעוז רוחם של מוצרט ושל מחבר הליברית לורנצו דה פונטה.
התמודדותם עם המחזה "נישואי פיגרו" של הצרפתי בומארשה, שנאסר להצגה בפריז והניסיוןן להעביר באמצעים מוזיקליים בלבד את רוחה של המהפכה הצרפתית שנים ספורות לפני שהיא התרחשה –  זהו מעשה של גאונות צרופה.
האופרה לא מסתפקת ביציאה נגד אחד החוקים הבזויים של העידן הפיאודלי, חוק המקנה לבעל האחוזה את הזכות לשכב עם כל אישה המתגוררת באחוזתו בליל כלולותיה, האופרה מגדילה לעשות ומעמתת את המאבק הנצחי בין המינים. באמצעות המוזיקה יוצר מוצרט שוויון בין המעמדות ובין המגדרים, ואף מעלה את הנשים למקום גבוה מאוד מעל לגברים.
דן אטינגר מבכירי מנצחינו - שנושם וחי אופרה עוד מזמן היותו זמר בעצמו -  מנהל בית אופרהה ומנצח בקביעות בבתי האופרה החשובים של לונדון, ניו יורק ופריז, מוביל צוות סולנים מעולה עם נוכחות ישראלית- בין-לאומית מרשימה ועם המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני שכבר הייתה שותפה להצלחות אופראיות רבות על בימת הפילהרמונית.

Price Range

180 NIS - 550 NIS

Duration

About three hours including a break

Duration

About three hours including a break

Price range

180 NIS - 550 NIS

Follow us