fbpx

דרושים

דרושים

התזמורת מחפשת מועמדים.ות מתאימים.ות לאיוש שני תפקידים בכירים: (א) מזכ”ל.ית; ו- (ב) מנהל.ת הפעילות האמנותית.

(א) מזכ“ל.ית
אחראי.ת על ניהולה של התזמורת, בכפיפות להנהלת התזמורת והדירקטוריון. 

תחומי אחריות: 

אחריות כוללת לנושאי תפעול, כספים, שיווק, מכירות, רגולציה, משאבי אנוש, חוזים ומחלקות התזמורת השונות. קשר ישיר עם משרדי ממשלה רלוונטיים ועם עיריית תל אביב. סיוע באופן פעיל לקרן התזמורת בגיוס תרומות. יוזמה והובלה של פיתוח תחומי הטכנולוגיה, הדיגיטל והרשתות החברתיות. עבודה בצמוד למנהל המוזיקלי, הנהלת התזמורת ומנהל.ת הפעילות האמנותית, תוך שמירה על משמעת תקציבית ועמידה ביעדים.

דרישות:

 • תואר אקדמי במוסד מוכר; יתרון לתואר בתחום המוזיקה עם תואר נוסף בניהול. 
 • ניסיון מוכח כמנכ”ל.ית או חבר.ת הנהלה בכיר במוסד תרבות או ארגון אחר, הקשור באופן הדוק למוסד תרבות, בעל תקציב שנתי של 10 מיליון ש”ח לכל הפחות. יתרון למוסד בתחום המוזיקה הקלאסית בארץ או בחו“ל.
 • כושר הבעה בעל פה ובכתב ברמה גבוהה. אנגלית – חובה, יתרון לשפות נוספות.
 • יחסי אנוש ותקשורת בין-אישית מעולים.

תפקיד המזכ”ל.ית:

 • אחראי על ניהולה של התזמורת. כפופים לו.ה מנהלי.ות המחלקות השונות: כספים, שיווק ומנויים, חבר נגנים, ניהול במה, ספריה, תכניה, ארכיון, תכנית מפתח. אחראי.ית לחוזים והסכמים בשיתוף פעולה עם ראשי המחלקות הנ”ל.
 • עובד.ת בשיתוף פעולה הדוק עם חברות בנות וחברות קשורות לתזמורת: קרן התזמורת הפילהרמונית, ידידי התזמורת בארה”ב, חברת היכל התרבות, חברת סולמות – מוזיקה לשינוי חברתי.
 • מצוי.ה בקשר עם נותני שירותים חיצוניים לתזמורת כגון משרד יחסי ציבור,  ייעוץ משפטי וכו’.
 • מצוי.ה בקשר עם גורמים רגולטוריים כגון משרדי ממשלה ועיריית תל אביב. לצורך כך יש לקיים קשרי עבודה מוסדיים ואישיים עם בכירים בגופים אלה. 
 • המזכ”ל.ית אחראי.ית לעמידת התזמורת בתנאים לקבלת התמיכה הממשלתית על פי הקריטריונים המקצועיים של משרד התרבות.
 • מצוי.ה בקשר עם מפיקים פרטיים, מנהלי אמנים ומנהלי אולמות בארץ לצורך קיום קונצרטים מיוחדים.
 • מזכ”ל.ית התזמורת מסייע.ת באופן פעיל בגיוס תרומות.
 • עבודת המזכ”ל.ית הינה בכפיפות להנהלת התזמורת ודירקטוריון התזמורת, תוך הקפדה על כללי המשטר הארגוני, שמירה על משמעת תקציבית ועמידה ביעדים. 
 • מצופה מהמזכ”ל.ית לנהל ממשק עבודה הרמוני ומפרה עם המנהל המוזיקלי ומנהל/ת הפעילות האמנותית, כמו כן לשמור על שיח מכבד עם כלל נגני ועובדי התזמורת.

 


(ב) מנהל.ת הפעילות האמנותית

אחראי.ת לתיאום ולהפקה, ושותף.ה לתכנון של הפעילות המוזיקלית של התזמורת בכפיפות למזכ”ל.ית, להנהלה ולמנהל המוזיקלי. שותפות בבניית החזון האמנותי הרב שנתי של התזמורת.

תחומי אחריות:

התקשרות עם מנצחים, סולנים ומייצגים בארץ ובעולם. תכנון, ארגון וייזום סיורי קונצרטים בחו”ל. שותפות בגיבוש רפרטואר הקונצרטים ביחד עם המנהל המוזיקלי והנהלת התזמורת, בתכנון קונצרטים בסטרימינג ובבניית תוכן שיווקי דיגיטלי.

דרישות:

 • תואר אקדמי ממוסד מוכר, יתרון לתואר בתחום המוזיקה.
 • ניסיון מוכח בניהול קשרי עבודה עם מנצחים, סולנים, אמרגנים ופסטיבלים בארץ ובחו”ל.
 • ניסיון מוכח בבניית תוכניות קונצרטים לתזמורות.
 • יחסי אנוש ותקשורת בין-אישית מעולים.
 • היכרות נרחבת עם מנצחים וסולנים בעולם.התזמורת שומרת על הזכות, על פי שיקול דעתה, לאחד את שני התפקידים לכלל משרה אחת.

 

תפקיד מנהל.ת הפעילות האמנותית:

עובד בכפיפות למזכ”ל התזמורת, הנהלת התזמורת והמנהל המוסיקלי. שותף.ה בתכנון החזון המוזיקלי/אמנותי של התזמורת לטווח הקצר והארוך, בהתוויית מדיניות של התחדשות מוזיקלית תוך שימור הקהל הקיים ופנייה לקהלים חדשים.

 

 • אמנים אורחים
  התקשרות עם המייצגים השונים של מנצחים וסולנים, וכן קיום קשר ישיר עם האמנים הנ”ל. אחראי.ת על ניהול הקשר בינם לבין המנהל המוזיקלי, הנהלת התזמורת והמזכ”ל.ית; תיאום הרפרטואר ולו”ז להופעתם עם התזמורת; ניהול מו”מ על תנאי העסקתם כולל ניסוח החוזים; איתור מנצחים וסולנים בעלי שיעור קומה שטרם הופיעו עם התזמורת.
 • קונצרטים בארץ
  שותף.ה עם המנהל המוזיקלי והנהלת התזמורת בגיבוש רפרטואר הקונצרטים למנויים, קונצרטים קאמריים ורסיטלים. אחראי.ת על לוח העבודה העונתי.
 •  קונצרטים בחו”ל
  יכולת לתכנן ולהוציא לפועל סיורי קונצרטים רווחיים בחו”ל, לרבות הצד הלוגיסטי. אחראי.ת על איתור ויצירת הזדמנויות, תוך יצירת קשרים מוסדיים ואישיים עם אמרגנים, מנהלי פסטיבלים ומנהלי אולמות בחו”ל לצורך קיום סיורי קונצרטים.
 •  פעילות מוזיקלית און ליין
  שותף.ה בתכנון תוכן קונצרטים בסטרימינג, כולל עבודה מול גורמים חיצוניים כגון מדיצ’י וכו’, יצירת תוכן דיגיטלי לפלטפורמות שונות לצורכי שיווק וקידום התזמורת, כמו גם על פי צרכי קרנות התזמורת בארץ ובארה”ב.

 

הנכם.ן מוזמנים.ות להגיש פניות בצירוף קורות חיים לתיבת מייל Search@ipo.co.il עד לתאריך 15.11.22. יש לציין בנושא המייל את שם המשרה המבוקשת. הפניות תישמרנה בדיסקרטיות.

לראיון יוזמנו רק מועמדים.ות שלדעת ועדת האיתור ועל פי שיקול דעתה נמצאו מתאימים.

התזמורת אינה כפופה לדיני המכרזים ומשום כך, הליך האיתור אינו מהווה מכרז ולא יחולו עליו הכללים החלים על מכרז. התזמורת שומרת על הזכות לעדכן את התנאים והדרישות בכל שלב, על פי שיקול דעתה. המשרות הן משרות אמון ובהתאם לכך, שמורה לתזמורת הזכות להפעיל שיקול דעת נרחב בבחינת התאמת המועמדים השונים למשרות המוצעות.