fbpx

אנסמבל מיתרים

צ’ייקובסקי: סרנדה למיתרים
גריג: סוויטת הולברג

הקונצרט זמין לצפייה החל מ-12 בספטמבר 2021

על התוכנית

בתוכנית זו ינגנו נגני כלי הקשת של התזמורת שתי יצירות ללא מנצח:
היצירה האחת היא הסרנדה לכלי קשת מאת פיוטר איליץ’ צ’ייקובסקי (1893-1840), הפורשת מגוון נושאים מוזיקליים הנובעים ממקורות השראה שונים, בהם המוזיקה של מוצרט, הוולסים של צ’ייקובסקי ושירי עם רוסים.
היצירה השנייה היא סואיטת הולברג מאת גדול מלחיני נורווגיה, אדוארד גריג (1907-1843) בה הוא משלב בין ריקודים מהמאה השמונה עשרה לבין אלמנטים אופייניים לסגנונו האישי.