fbpx

חגיגות ה-85 לפילהרמונית עם מתיאס גרנה ולהב שני

רסיטל מיוחד

מתיאס גרנה, בריטון
להב שני, פסנתרן

מהלר: שירים מתוך קרן הפלאים של הנער ושירי ריקרט
שוסטקוביץ’: סואיטה על פיוטים מאת מיכלאנג’לו בואונרוטי
שוברט: בדידות, ד’ 620

תוכנית מס׳ 2

להב שני, מנצח
מתיאס גרנה, בריטון

צבי אבני: תפילה לתזמורת כלי קשת
דיפנברוק: "בשתיקה גדולה"
מהלר: סימפוניה מס’ 1