fbpx
בית>קונצרט>החברים של פו הדב

החברים של פו הדב

הפילהרמונית לילדים בשבת בבוקר

08/06 יום שבת 11:00 תל אביב

08/06

11:00 | יום שבת
תל אביב

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, ת"אאולם צוקר

כשעה ללא הפסקה

85 ₪

85 ₪

כשעה ללא הפסקה

08/06 יום שבת 12:45 תל אביב

08/06

12:45 | יום שבת
תל אביב

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, ת"אאולם צוקר

כשעה ללא הפסקה

85 ₪

85 ₪

כשעה ללא הפסקה

06/07 יום שבת 11:00 תל אביב

06/07

11:00 | יום שבת
תל אביב

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, ת"אאולם צוקר

כשעה ללא הפסקה

85 ₪

85 ₪

כשעה ללא הפסקה

06/07 יום שבת 12:45 תל אביב

06/07

12:45 | יום שבת
תל אביב

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן, ת"א אולם צוקר

כשעה ללא הפסקה

85 ₪

85 ₪

כשעה ללא הפסקה

אמנים

גבריאל הדר
Hadar_Gavri_750X1000

גבריאל הדר

שחקן

הקדישו כסא

קונצרטים נוספים

החברים של פו הדב
08/06 שבת11:00 ת"א