fbpx

שעת סיפור מוזיקלית לילדים

מוזיקה ואגדות הם שני מרכיבי פלא החיוניים לטיפוח הדמיון והיצירתיות בכל גיל.
שעת הסיפור המוזיקלית נערכת באכסדרת היכל התרבות, באווירה ידידותית ומזמינה. מספר-שחקן מציג את הסיפור, ומתלווים אליו שלושה מנגני הפילהרמונית, המשתתפים בסיפור, ומשלבים בתוכו היכרות עם כלי הנגינה שלהם.

שעות הסיפור מיועדות לגילאי 6-3, משך המופע כ-40 דקות.
הילדים ישובים על שטיחים וכריות והמבוגרים מסביבם על כסאות

שעת סיפור מס' 1

29.11.23

יום רביעי | 16:30

תל אביב

המסע ליוון העתיקה

שעת סיפור מוזיקלית

הילה צור שחקנית |
בועז מאירוביץ’ חלילן |
מרינה פרדין נבלאית |

אירוע עבר

שעת סיפור מס' 2

29.11.23

יום רביעי | 17:45

תל אביב

המסע ליוון העתיקה

שעת סיפור מוזיקלית

הילה צור שחקנית |
בועז מאירוביץ’ חלילן |
מרינה פרדין נבלאית |

אירוע עבר

שעת סיפור מס' 3

09.01.24

יום שלישי | 16:30

תל אביב

דודי שמחה

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |
עמרי בלאו נגן כלי הקשה |
אלכסנדר נמירובסקי נגן כלי הקשה |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 4

09.01.24

יום שלישי | 17:45

תל אביב

דודי שמחה

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |
עמרי בלאו נגן כלי הקשה |
אלכסנדר נמירובסקי נגן כלי הקשה |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 5

22.01.24

יום שני | 16:30

תל אביב

הנסיכה והצפרדע

הילה צור שחקנית |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 6

22.01.24

יום שני | 17:45

תל אביב

הנסיכה והצפרדע

הילה צור שחקנית |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 7

26.02.24

יום שני | 16:30

תל אביב

המתנה של הצב

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 8

26.02.24

יום שני | 17:45

תל אביב

המתנה של הצב

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 9

20.03.24

יום רביעי | 16:30

תל אביב

איתמר מטייל על הקירות

גבריאל הדר שחקן |
דן מושייב נגן טימפני |
אלכסנדר נמירובסקי נגן כלי הקשה |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 10

20.03.24

יום רביעי | 17:45

תל אביב

איתמר מטייל על הקירות

גבריאל הדר שחקן |
דן מושייב נגן טימפני |
אלכסנדר נמירובסקי נגן כלי הקשה |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 11

17.04.24

יום רביעי | 16:30

תל אביב

מר זוטא ועץ התפוחים

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 12

17.04.24

יום רביעי | 17:45

תל אביב

מר זוטא ועץ התפוחים

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 13

30.05.24

יום חמישי | 16:30

תל אביב

דודי שמחה

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |
עמרי בלאו נגן כלי הקשה |
אלכסנדר נמירובסקי נגן כלי הקשה |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 14

30.05.24

יום חמישי | 17:45

תל אביב

דודי שמחה

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |
עמרי בלאו נגן כלי הקשה |
אלכסנדר נמירובסקי נגן כלי הקשה |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 15

04.06.24

יום שלישי | 16:30

תל אביב

טרמפ על מטאטא

שעת סיפור מוזיקלית

הילה צור שחקנית |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 16

04.06.24

יום שלישי | 17:45

תל אביב

טרמפ על מטאטא

שעת סיפור מוזיקלית

הילה צור שחקנית |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 17

18.07.24

יום חמישי | 16:30

תל אביב

המתנה של הצב

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |

למידע ורכישת כרטיסים

שעת סיפור מס' 18

18.07.24

יום חמישי | 17:45

תל אביב

המתנה של הצב

שעת סיפור מוזיקלית

גבריאל הדר שחקן |

למידע ורכישת כרטיסים