אודיציות לנגנים

English Horn and Oboe

קרן אנגלית ואבוב
מיידי, או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד

מועדי האודיציה:
שלב א’: יום ג’, 16.5, בשעה 17:00
שלב ב’: יום ד’, 17.5, בשעה 13:30
שלב ג’: יום ה’, 18.5, בשעה 10:00

רפרטואר לאודיציה:
1. קונצ’רטו (חובה):
קרן אנגלית: דוניצטי: קונצ’רטינו לקרן אנגלית
אבוב: מוצרט: קונצ’רטו לאבוב – פרק 1: 1-97
פרק 2: 1-40

2. ספר הקטעים התזמורתיים: להורדת ספר האודיציה לחץ כאן

מועד אחרון להרשמה: יום ג’, 14.2.2017
מועמדים שיוזמנו לשלב הגמר, יזוכו בהחזר כרטיס הטיסה

– להרשמה יש לשלוח בדוא”ל:
– טופס הרשמה להורדת הטופס לחץ כאן
– קורות חיים (באנגלית בלבד)

את כל החומרים נא לשלוח לנטע פניני (עוזרת למנהלת חבר הנגנים) netta@ipo.co.il
נא לציין בנושא: קרן אנגלית ואבוב שני
– המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
– לו”ז מדוייק לאודיציה ישלח מוקדם ככל הניתן בסמוך למועד סיום ההרשמה.
– האודיציות תתקיימנה בת”א.

Immediately Or at the winning candidate’s earliest availability

 

Audition date:

1st stage: Tuesday, May 16th, 2017, at 17:00

2nd stage: Wednesday, May 17th, 2017, at 13:30

3rd stage: Thursday, May 18th, 2017, at 10:00

Repertoire:

 1. Obligatory Concerto:

Donizetti: Concertino for EH

Mozart: Concerto for Oboe – 1st movement: 1-97

2nd movement: 1-40

 1. Excerpts book: You can download here the excerpts books

Application Deadline: Tuesday, February 14th,2017.

Candidates who advance to the final stage will be reimbursed for their flight

 

Candidates are requested to apply by email, sending:

 • –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

Please send all material to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

In the subject please write: English Horn and oboe

 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.
 • The auditions will take place in Tel-Aviv, Israel.

 

 

Cello (Tutti) 2 positions

2 משרות

1. מחליף – מיידי, או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד עד סוף דצמבר 2017, עם אופציה להארכה.
2. מחליף – החל מאוקטובר 2017, או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד עד סוף מרץ 2018, עם אופציה להארכה.

מועדי האודיציה:
שלב א’: יום א’, 7.5, בשעה 10:00
שלב ב’: יום ב’, 8.5, בשעה 10:00

לתכנית האודיציה לחץ כאן

מועד אחרון להרשמה: יום א’, 5.2.2017

להרשמה יש לשלוח בדוא”ל:
– טופס הרשמה להורדת הטופס לחץ כאן
– קורות חיים (באנגלית בלבד)

את כל החומרים נא לשלוח לנטע פניני (עוזרת למנהלת חבר הנגנים)  netta@ipo.co.il
נא לציין בנושא: צ’לו (בקבוצה)

– המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
– לו”ז מדוייק לאודיציה ישלח מוקדם ככל הניתן בסמוך למועד סיום ההרשמה.
– האודיציות תתקיימנה בת”א.

 1. Substitute – Immediately, or at the winning candidate’s earliest availability, until the end of December 2017, with optional extension.
 2. Substitute – Starting from October 2017, or at the winning candidate’s earliest availability, until the end of March 2018, with optional extension.

Audition date:

1st stage: Sunday, may 7th, 2017, at 10:00
2nd stage: Thursday, May 8th, 2017, at 10:00

                                                                                        Audition’s Repertoire:          

 1. Concerto:
 1. Haydn: C major or D major  (1st and 2nd mov.)
 2. Dvořák: Cello Concerto (1st mov.)

Or
Schumann: Cello Concerto (1st mov.) 

 1. download here the excerpts books.

Application Deadline: Sunday, February 5th, 2017.

Candidates are requested to apply by email, sending:

 • –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

Please send all material to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

 • In the subject please write: Cello (Tutti)
 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.
 • The auditions will take place at Buchman-Mehta school of music, TA University,Tel-Aviv, Israel

Trombone - Asst. Principal

טרומבון (משנה לנגן ראשון)

לעונת 2017/8, החל מינואר 2018 (בעונת 2017/18), או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד

 אופציה למשרה נוספת:

 • במקרה שבאודיציה למשנה לנגן ראשון יזכה נגן מהתזמורת, תפתח אודיציה נוספת ככל הנראה באוקטובר 2017, למשרת נגן טרומבון שני ומחליף טרומבון בס. המשרה כמחליף לשנה עם אופציה לשנה נוספת.
 • הודעה סופית על כך, תפורסם עד לסוף יולי 2017.

שלב א’: יום א’, 9.7,  בשעה 10:00
שלב ב’: יום ב’, 10.7,  בשעה 13:30

רפרטואר האודיציה:  להורדת הספר לחץ כאן.

מועד אחרון להרשמה: יום ו’, 7.4.2017

מועמדים שיוזמנו לשלב הגמר, יזוכו בהחזר כרטיס הטיסה

להרשמה יש לשלוח בדוא”ל:

 • טופס הרשמה להורדת הטופס לחץ כאן
 • קורות חיים (באנגלית בלבד)

את כל החומרים נא לשלוח לנטע פניני (עוזרת למנהלת חבר הנגנים)  netta@ipo.co.il
נא לציין בנושא: טרומבון (משנה לנגן ראשון)

 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • לו”ז מדוייק לאודיציה ישלח מוקדם ככל הניתן בסמוך למועד סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

For the 2017/8 seasonstarting from January 2018 (in the season of 2017/18), or at the winning candidate’s earliest availability

 Option for additional position: 

In the event that a member from the orchestra is chosen for the position, an audition for second Trombone and substitute Bass trombone will probably take place in October 2017.

The position is for one year, with optional extension for another year.

Final announcement regarding the audition’s dates, will be published by the end of July 2017.

 Audition date:

1st stage: Sunday, July 9th, 2017,10:00
2nd stage: Monday. July 10th, 2017, at 13:30

Audition’s repertoireDownload here The audition’s book:

Application Deadline: Friday, April 7th, 2017.

 

Candidates who advance to the final stage will be reimbursed for their flight

Candidates are requested to apply by email, sending:

 • –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

Please send all material to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

 • In the subject please write: Trombone (Asst. Principal)
 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.
 • The auditions will take place in Tel-Aviv, Israel.

Concertmaster

נגן ראשי
לעונת 2017/8, מיידי, או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד

 אופציה לאודיציה למשרה נוספת:
במקרה שבאודיציה לנגן ראשי יזכה נגן מהתזמורת, תפתח אודיציה נוספת, (ככל הנראה באוקטובר 2017) למשרת נגן מחליף בקבוצה (כינור ראשון או שני) לשנה, עם אופציה לשנה נוספת.

הודעה סופית על כך, תפורסם עד לסוף יולי 2017.

 מועדי האודיציה:
שלב א’:    יום ה’, 20.7, בשעה 10:30
אופציה – יום ד’, 19.7, 13:00
שלב’ ב’:    יום א’, 23.7, בשעה 13:30
יום ב’, 24.7, בשעה 13:00 (אופציה – בשעה 10:00)
שלב ג’:     יום ג’, 25.7, בשעה 10:30
אופציה – יום ד’, 26.7, בשעה 10:00

תוכנית האודיציה 

 1. סולו:
  באך:
  שני פרקים (איטי ומהיר), או שאקון מתוך סונטות או פרטיטות לכינור סולו.
  מוצרט:
  פרק ראשון עם קדנצה מתוך קונצ’רטו לכינור מס’ 4 ברה מז’ור KV 218  או קונצ’רטו לכינור מס’ 5 בלה מז’ור KV 219.
  קונצ’רטו רומנטי:
  פרק ראשון עם קדנצה מתוך הקונצ’רטי לכינור של המלחינים הבאים: צ’ייקובסקי, ברהמס, או בטהובן.
  ספר הקטעים התזמורתיים: להורדת ספר האודיציה לחץ כאן 

תאריך אחרון להרשמה: יום ב’, 17.4.2017.

מועמדים שיוזמנו לשלב הגמר, יזוכו בהחזר כרטיס הטיסה

להרשמה יש לשלוח בדוא”ל:

 • טופס הרשמה להורדת הטופס לחץ כאן
 • קורות חיים (באנגלית בלבד)

את כל החומרים יש לשלוח לנטע פניני (עוזרת למנהלת חבר הנגנים)  netta@ipo.co.il
נא לציין בנושא: נגן ראשי

 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • לו”ז מדוייק לאודיציה ישלח מוקדם ככל הניתן בסמוך למועד סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

Concertmaster

Immediately or at the winning candidate’s earliest availability

Option for additional position: 

In the event that a member from the orchestra is chosen for the position, an audition for Tutti position in first or second violin will open (probably in October 2017), for one year with an option for an additional year.

Final announcement will be published by the end of July 2017

 Audition dates:
1st stage:      Thursday, July 20th, 2017, 10:30
Optional: Wednesday, July 19th, 2017, 13:00
2nd stage:     Sunday, July 23rd, 2017, 13:00
Monday, July 24th, 2017, 13:00 (Optional: 10:00)
Final stage:  Tuesday, July 25th, 2017, 10;30
Optional: Wednesday, July 26th, 2017, 10:00

Audition repertoire: 

 1. Solo:
  BACH:
  Two movements (slow and fast) or Ciaconna from Partitas and Sonatas for violin solo

MOZART:
First movement with cadenza from violin concerto (No. 4 in D Major KV 218 or No. 5 in A Major KV 219)

ROMANTIC CONCERTO:
First movement with cadenza from one of the following concertos :Tchaikovsky, Beethoven, Brahms.

Excerpts book: You can download here the excerpts books

Application deadline: Monday, April 17th, 2017. 

Candidates who advance to the final stage will be reimbursed for their flight

 Candidates are requested to apply by e-mail, sending:

 • –    Application file (download here)
 •            –    Detailed C.V. in English

All material please send to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

In the subject please write: Concertmaster

 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.
 • The auditions will take place in Tel-Aviv, Israel

 

Bass - Principal

לעונת 2017/8, מיידי, או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד

 • אופציה לאודיציה למשרה נוספת:

במקרה שבאודיציה לנגן ראשון יזכה נגן מהתזמורת, תפתח אודיציה נוספת, (ככל הנראה באוקטובר 2017) למשרת נגן מחליף בקבוצה לשנה, עם אופציה לשנה נוספת.

הודעה סופית על כך, תפורסם עד לסוף יולי 2017.

 מועדי האודיציה:
שלב א’: יום ב’, 17.7.2017, בשעה 10:00
שלב ב’: יום ג’, 18.7.2017, בשעה 10:00

תוכנית האודיציה

 1. סולו
  באך: פרק אחד מתוך סוויטה לצ’לו – לפי בחירה (ביצוע היצירה בסולם עפ”י בחירתו של הנגן).
  קונצ’רטי:
  א. קונצ’רטו קלאסי: Dittersdorf, Dragonetti or Val Hal (פרק ראשון עם קדנצה)
  ב. קונצ’רטו רומנטי:  Koussevitsky or Bottesini #2   (פרק ראשון עם קדנצה)קטעי הסולו התזמורתי והקטעים התזמורתיים: להורדת ספרי האודיציה לחץ כאן.

כל היצירות בתוכנית צריכות להיות מנוגנות בכיוון תזמורת.

מועמדים שיוזמנו לשלב הגמר, יזוכו בהחזר כרטיס הטיסה

מועד אחרון להרשמה: יום א’, 16.4.2017

 • להרשמה יש לשלוח בדוא”ל:
 • טופס הרשמה להורדת הטופס לחץ כאן
 • קורות חיים (באנגלית בלבד)

את כל החומרים יש לשלוח לנטע פניני (עוזרת למנהלת חבר הנגנים)  netta@ipo.co.il

נא לציין בנושא: קונטרבס (נגן ראשון)

 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • לו”ז מדוייק לאודיציה ישלח מוקדם ככל הניתן בסמוך למועד סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

Bass (Principal)

For the 2017/8 seasonstarting immediately, or from October 2017, or at the winning candidate’s earliest availability

Option for another position: 

In the event that a member from the orchestra is chosen for the position, a substitute Tutti position will be opened (probably in October 2017), for one year with an option for an additional year.

Final announcement will be published by the end of July 2017

Audition date:
1st stage: Monday, July 17th, 2017, at 10:00
2nd stage: Tuesday, July 18th, 2017, at 10:00

Audition repertoire:

Solo
Bach: one movement from any Cello Suite (performance key at the player’s discretion).

Concerti:
Classic Concerto: Dittersdorf, Dragonetti or Val Hal (first movement only, with cadenza)
Romantic Concerto: Koussevitsky or Bottesini #2 (first movement only, with cadenza)

 1. Audition excerpts books (solo and orchestral) – Download here.

Audition to be played at orchestra tuning.

Candidates who will be invited to the final stage will be reimbursed for their flight

Application Deadline: Sunday, April 16th, 2017

Candidates are requested to apply by email, sending:

 • –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

Please send all material to: Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

 • In the subject please write: Doublebass (Principal)
 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.

 

אודיציות לנגנים

עקבו אחרינו