fbpx

אודיציות

אודיציות

 

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום א’, 30.6.2024, בשעה 13:45

 

שלב ב’ (ללא מסך): יום ב’, 1.7.2024, בשעה 14:45

 

מועד אחרון להרשמה:             4.5.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

הרשמה בקישור הבא:             https://forms.gle/hoS11UQ8rjguujf96

  

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

 

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ג’, 2.7.2024, בשעה 17:15

 

שלב ב’ (ללא מסך): יום ה’, 4.7.2024, בשעה 10:30

 

מועד אחרון להרשמה:             4.5.2024

 

נא שימו לב לעדכון הרפרטואר שפורסם ב- 11.3. לחצו כאן

 

לעולים לשלב הגמר יינתן החזר על כרטיס הטיסה

 

הרשמה בקישור הבא:             https://forms.gle/tXTQhCgfhp6s27M58

  

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

 

החל מאוקטובר 2024, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ד’, 17.7.2024, בשעה 13:45

 שלב ב’ (ללא מסך): יום ה’, 18.7.2024, בשעה 13:45

 

מועד אחרון להרשמה: 18.5.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

לעולים לשלב הגמר באודיציה לקרן ראשונה בלבד, יינתן החזר על כרטיס הטיסה

 

הרשמה בקישור הבא:   https://forms.gle/ohvrhedg76pHxESJ8

 

עדכון:

 האודיציה אשר תתקיים ב- 17-18 ליולי, תהיה לשתי משרות: נגן/ית ראשון/ה + נגן/ית קרן גבוהה.

 

הרפרטואר זהה לשתי המשרות (ללא שינוי)

 

מועד אחרון להרשמה לשתי המשרות: 18.5.2024

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

 

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום א’, 14.7.2024, בשעה 10:00

 

שלב ב’ (ללא מסך): יום ב’, 15.7.2024, בשעה 14:45

 

מועד אחרון להרשמה:             4.5.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

לעולים לשלב הגמר יינתן החזר על כרטיס הטיסה

 

הרשמה בקישור הבא:             https://forms.gle/uUfmoQYXQioJr1oK9

 

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

 

מועדי האודיציה:

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ג’, 30.7.2024, בשעה 10:00

שלב ב’ (ללא מסך): יום ד’, 31.7.2024, בשעה 15:45

 

מועד אחרון להרשמה: 1.6.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

לעולים לשלב הגמר יינתן החזר על כרטיס הטיסה

 

הרשמה בקישור הבא: https://forms.gle/zHFUNth2hbXdYnFa9

 

– בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה

– ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות

– המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן

– מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה

– האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

 

  

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ה’, 1.8.2024, בשעה 15:45

 

שלב ב’ (ללא מסך): יום ו’, 2.8.2024, בשעה 13:45

 

מועד אחרון להרשמה: 1.6.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

הרשמה בקישור הבא:   https://forms.gle/j9s8qxZQH9fxbRcr9

 

  

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום א’, 4.8.2024, בשעה 13:45

 

שלב ב’ (ללא מסך): בתום השלב הראשון

 

מועד אחרון להרשמה:1.6.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

הרשמה בקישור הבא:    https://forms.gle/rwmzweEZCNQfDLuR9

  

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

 

 מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ד’, 7.8.2024, בשעה 13:45

 

שלב ב’ (ללא מסך): יום ה’, 8.8.2024, בשעה 10:00

 

מועד אחרון להרשמה1.6.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

הרשמה בקישור הבא:   https://forms.gle/C32yGNfXWq5JHjsn7

  

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

החל מאוקטובר 2025, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת

 

 מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ב’, 14.10.2024, בשעה 14:45

 שלב ב’ (ללא מסך): יום ג’, 15.10.2024, בשעה 15:45

 

מועד אחרון להרשמה: 31.7.2024

 

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

הרשמה בקישור הבא:   https://forms.gle/bRQVL5CyTL5yuwfD7

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

החל מאוקטובר 2024, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת

  

מועדי האודיציה:

 

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ג’, 8.10.2024, בשעה 13:45

 שלב ב’ (ללא מסך): יום ד’, 9.10.2024, בשעה 10:00

 

מועד אחרון להרשמה: 31.7.2024

לרפרטואר האודיציה לחץ כאן

 

הרשמה בקישור הבא:    https://forms.gle/syGmmfnhwKfpkkYo7

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

החל מאוקטובר 2024, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת

 

אנא שימו לב: מועדי האודיציה השתנו
להלן לוח הזמנים החדש:

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ד’, 30.10.2024, בשעה 13:45

שלב ב’ (ללא מסך): יום ה’, 31.10.2024, בשעה 17:15

 

מועד אחרון להרשמה: 31.7.2024

 

רפרטואר האודיציה יפורסם בהקדם

 

הרשמה בקישור הבא:  https://forms.gle/VAyi1Dweri5nutpB9

 

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

 

החל ממרץ 2025, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת

 

 מועדי האודיציה:

שלב א’ (מאחורי מסך): יום ו’, 18.10.2024, בשעה 9:30

 שלב ב’ (ללא מסך): יום א’, 20.10.2024, בשעה 13:45

 

מועד אחרון להרשמה: 31.7.2024

רפרטואר האודיציה יפורסם בהקדם

 

הרשמה בקישור הבא: https://forms.gle/aC8Yr9tcKfvq4vwq6

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א