אודיציות לנגנים

Trombone - second Trombone and substitute Bass trombone

טרומבון שני/ מחליף טרומבון בס

משרת מחליף לשנה, החל מינואר 2018, עם אופציה לשנה נוספת

מועדי האודיציה:

שלב א’ + שלב ב’:    14.11.2017, 10:00

אופציה: שלב ב’: 15.11.2017, 10:00

לתכנית האודיציה: לחץ כאן

מועד אחרון להרשמה: 1.9.2017

להרשמה יש לשלוח במייל:

 • קורות חיים באנגלית, לנטע פניני: netta@ipo.co.il
 • טופס הרשמה:  להורדת הטופס לחץ כאן
 • נא לציין בנושא: טרומבון שני/ מחליף טרומבון בס
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • מידע לגבי זמנים מדוייקים ישלחו למועמדים לאחר סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

 

 

 

2nd Trombone/ Substitute Bass trombone

Substitute for 1 year: Starting from January 2018, with an option for another year

 

First stage + Second stage: November 14th, 2017, 10:00

 

Optional: first stage: November 15th, 2017, 10:00

 

 

 

Audition repertoire: Download here

Application deadline: September 1st. 2017

 

Candidates are requested to apply by email, sending:

 • –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

 

Please send all material to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

In the subject please write: 2nd Trombone/ Substitute Bass trombone

 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.
 • The auditions will take place in Tel-Aviv, Israel.

2nd Violin - Tutti

 

כינור שני (בקבוצה)

2 משרות מחליף: מיידי ועד ליולי 2018

מועדי האודיציה:

שלב א’: יום ב’, 20.11.2017, 10:00

שלב ב’: יום ג’,  21.11.2017, 10:00

רפרטואר האודיציה

 1. מוצרט: קונצ’רטו (מס’ 3,4,5): פרק ראשון עם קדנצה
 2. קונצ’רטו רומנטי: פרק ראשון עם קדנצה
 • ספר האודיציה: להורדת ספר האודיציה לחץ כאן

מועד אחרון להרשמה: 1.9.2017

להרשמה יש לשלוח במייל:

 • קורות חיים באנגלית, לנטע פניני: netta@ipo.co.il
 • טופס הרשמה:  להורדת הטופס לחץ כאן
 • נא לציין בנושא: כינור שני (בקבוצה)
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • מידע לגבי זמנים מדוייקים ישלחו למועמדים לאחר סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

 

2nd violin (Tutti)

2 substitute positions: Starting immediately until July 2018 

 

First stage- Monday, November 20th, 2017 (10:00)

Second stage – Tuesday, November 21st, 2017 (10:00)

 

Audition repertoire:

 1. Mozart: Concerto (no: 3,4,5), first movement with Cadenza.
 2. Romantic Concerto: first movement with Cadenza.

Excerpts book: download here

 

Application deadline: September 1st. 2017

 

Candidates are requested to apply by email, sending:

 • –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

 

Please send all material to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

In the subject please write: 2nd violin (Tutti)

 

 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.
 • The auditions will take place in Tel-Aviv, Israel.

 

 

Bass - Tutti

קונטרבס (בקבוצה)

מחליף לשנה, מיידי ועד ליולי 2018

מועדי האודיציה:

שלב א’: יום ב’,  27.11.2017, 10:00

שלב ב’: יום ד’,  29.11.2017, 10:00

 

תוכנית האודיציה

 • קונצ’רטו קלאסי: פרק ראשון ללא קדנצה (Dittersdorf or Vanhal)

כל היצירות בתוכנית צריכות להיות מנוגנות בכיוון תזמורת.

 

מועד אחרון להרשמה: יום ו’, 8.9.2017

 

 • להרשמה יש לשלוח בדוא”ל:
 • טופס הרשמה להורדת הטופס לחץ כאן
 • קורות חיים (באנגלית בלבד)

 

את כל החומרים יש לשלוח לנטע פניני (עוזרת למנהלת חבר הנגנים)  netta@ipo.co.il

נא לציין בנושא: קונטרבס (מחליף בקבוצה)

 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • לו”ז מדוייק לאודיציה ישלח מוקדם ככל הניתן בסמוך למועד סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

 

Bass- Tutti

Substitute position for one year: Starting immediately until July 2018

 

Audition date:

First stage: Monday, November 27th, 2017, at 10:00

Second stage: Wednesday, November 29th, 2017, 10:00

Audition repertoire:

 1. Classic Concerto: first movement only, without cadenza (Dittersdorf or Vanhal)
 2. Romantic Concerto: first movement only (Koussevitzky or Bottesini)

 

 1. Audition excerpts book download here

Audition to be played at orchestra tuning.

Application Deadline: Friday, September 8, 2017

Candidates are requested to apply by email, sending:

 •         –  Application file (download here)
 • –  Detailed C.V. in English

 

Please send all material to: Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

 • In the subject please write: Doublebass (Tutti)
 • Only qualified candidates will be invited to audition.

 

Position A: Percussion (Principal), Position B: Timpani (Asst. principal) / Percussion - Tutti

אודיציה אחת ל- 2 משרות:

 1. כלי-הקשה: נגן ראשון מיידית, החל מתום השלב השלישי של האודיציה (מועד האודיציה יפורסם בהקדם), או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד

 

 1. טימפני (משנה לנגן ראשון) / כלי-הקשה (בקבוצה)

החל מאוקטובר 2017, או מהמועד המוקדם ביותר המתאים למועמד

 

ניתן להרשם למשרה אחת או לשתי המשרות, יש לציין זאת בהרשמה

(במקרה של הרשמה לשתי המשרות יש למלא 2 טפסי הרשמה)

 

תאריכי האודיציות:

 

 1. שלב א’ (מאחורי מסך)– בניו-יורק*, (לתושבי ארה”ב בלבד) – יום ג’, 7.11.2017, בין השעות 14:00-17:00, בקארנגי הול.
 • מועמדים שיעברו את השלב הראשון, ימשיכו את הבחינה בתל-אביב (שלבים ב’ וג’) במאי או יולי 2018

 

 1. שלבים א’ ,ב ו– ג’ – בתל-אביב, במאי או יולי 2018 (מועדים מדויקים יפורסמו בהקדם)

 

רפרטואר האודיציות:

– כלי-הקשה (נגן ראשון) – לחץ כאן להורדת ספר האודיציה – לאודיציה בניו-יורק בלבד!

–   טימפני (משנה לנגן ראשון) / כלי-הקשה (בקבוצה) –  לחץ כאן להורדת ספר האודיציה – לאודיציה בניו-יורק בלבד!

 

מועד אחרון להרשמה: 1.10.2017

 

להרשמה יש לשלוח במייל:

 • קורות חיים באנגלית, לנטע פניני: netta@ipo.co.il
 • טופס הרשמה:
 • להורדת הטופס כלי הקשה: נגן ראשון לחץ כאן
 • להורדת הטופס טימפני ל(משנה לנגן ראשון) / כלי-הקשה (בקבוצה) לחץ כאן

נא לציין בנושא: כלי-הקשה: נגן ראשון, או טימפני (משנה לנגן ראשון) / כלי-הקשה (בקבוצה)

או לציין:2 המשרות.

 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן.
 • מידע לגבי זמנים מדוייקים ישלחו למועמדים לאחר סיום ההרשמה.
 • האודיציות תתקיימנה בת”א.

One audition for 2 positions:

 

 1. Position A – Percussion – Principal

Immediate, starting from the final stage (TBA), or the winning candidate’s earliest availability

 

 1. Position B – Timpani (Asst. Principal) / Percussion- Tutti

Starting October 2017, or the winning candidate’s earliest availability

 

You may apply for one of the positions, or for both.

 In case of applying for both positions, please send registration form for each position.

 

Audition date:

 1. 1st stage (behind a screen) – in New York *(For US residents only) on November 7th, 2017, 14:00-17:00, at the Carnegie Hall.

 

Those who will pass the 1st stage in NY, will continue auditioning in Tel-Aviv (2 & 3 stages) in May or July 2018 (TBA).

 

 1. 1st, 2nd & 3rd stages – in Tel – Aviv (Israel) May or July 2018 (TBA).

 

udition repertoire:

 

Percussion (Principal) Download here excerpts book for the audition in NY only.

 

Timpani (Asst. Principal) / Percussion (Tutti)Download here excerpts book for the audition in NY only.

 

 

Timpani (Asst. Principal) / Percussion (Tutti) Download here

(The excerpts book will be available soon)

 

 

Candidates are requested to apply by e-mail, sending

–  Application files:

Percussion (Principal) – attach

Timpani (Asst. Principal) / Percussion (Tutti)attach

 

 • Detailed C.V. in English

 

Please send all material to:  Netta Pniny (Asst. Personnel Manager): netta@ipo.co.il.

In the subject please write: Percussion (Principal) or Timpani (Asst. Principal) / Percussion (Tutti), or both positions

 

 • Only qualified candidates will be invited to audition.
 • Times and dates will be confirmed as soon as possible after the application deadline.

 

עקבו אחרינו