fbpx

אודיציות

אודיציות

משרה זמנית, החל מ-1.4.24 ועד ל-31.3.25

+אופציה להארכה, החל מ- 1.4.25 ועד ל- 31.3.26

 

דרישת התזמורת בנוגע לחיסונים נגד Covid 19, הינה בהתאם למדיניות החיסונים הרשמית של מדינת ישראל.

https://corona.health.gov.il/abroad/arriving-foreign-nationals/

 

מועדי האודיציה:

שלב אחד בלבד: יום א’, 21.1.2024, בשעה 17:15 אולם לואי

 

מועד אחרון להרשמה20.12.2023

לרפרטואר האודיציה: לחץ כאן

 

 

הרשמה בקישור הבא:

https://forms.gle/Bw1BMJMHPhfcf4aM8

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה.
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות.
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

                      נדחה. הודעה על מועד חלופי תימסר בהמשך.

 

 • משרה אחת קבועה החל מ- 28.11.2023, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת
 •  שתי משרות זמניות החל מ-28.11.2023 ועד 31.7.2024

דרישת התזמורת בנוגע לחיסונים נגד Covid 19, הינה בהתאם למדיניות החיסונים הרשמית של מדינת ישראל.

מועדי האודיציה:

שלב א’ (מאחורי מסך):  יום ב’, 9.10.2023 בשעה 13:45

שלב ב’ (ללא מסך): יום ג’, 10.10.2023 בשעה 17:15

מועד אחרון להרשמה:  5.8.2023

 רפרטואר האודיציה: נא לחצ/י כאן

הרשמה בקישור הבא: 

https://forms.gle/NK6t1nZsfjEs2ANX7

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה.
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות.
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

                      נדחה. הודעה על מועד חלופי תימסר בהמשך.

 

משרה אחת קבועה החל מ- 28.11.2023, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת


דרישת התזמורת בנוגע לחיסונים נגד
Covid 19, הינה בהתאם למדיניות החיסונים הרשמית של מדינת ישראל.

https://corona.health.gov.il/abroad/arriving-foreign-nationals/

מועדי האודיציה:

שלב א’ (מאחורי מסך):  יום ד’, 11.10.2023, בשעה 16:45

שלב ב’ (ללא מסך): יום ה’, 12.10.2023, בשעה 13:45

מועד אחרון להרשמה5.8.2023

 רפרטואר האודיציה: נא לחצ/י כאן

הרשמה בקישור הבא:

https://forms.gle/n1C8cRoFkaiFfq8Y9

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה.
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות.
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

                      נדחה. הודעה על מועד חלופי תימסר בהמשך.

החל מ- 28.11.2023, או ממועד מוסכם, שיקבע בהתאם לצרכי התזמורת

דרישת התזמורת בנוגע לחיסונים נגד Covid-19, הינה בהתאם למדיניות החיסונים הרשמית של מדינת ישראל.

https://corona.health.gov.il/abroad/arriving-foreign-nationals/

 

מועדי האודיציה:

שלב א’ (מאחורי מסך):  יום א’, 15.10.2023, בשעה 10:00

שלב ב’ (ללא מסך): יום ב’, 16.10.2023, בשעה 10:00

 

 מועד אחרון להרשמה: 5.8.2023

 

רפרטואר האודיציה: נא לחץ/לחצי כאן

 

הרשמה בקישור הבא:

https://forms.gle/VX8UBhhjiXQn87tn7

 

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה.
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות.
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א

 

                      נדחה. הודעה על מועד חלופי תימסר בהמשך.

 

לעונת 2023-24, משרה זמנית, החל מ-28.11.23 ועד ל-31.7.24

דרישת התזמורת בנוגע לחיסונים נגד Covid 19, הינה בהתאם למדיניות החיסונים הרשמית של מדינת ישראל.

https://corona.health.gov.il/abroad/arriving-foreign-nationals/

מועדי האודיציה:

שלב אחד בלבד
יום ג’, 24.10.2023, בשעה 13:45

מועד אחרון להרשמה23.9.2023

הרשמה בקישור הבא: https://forms.gle/GQ1cSgpQri19sfw48

רפרטואר האודיציה: לחץ כאן

 

אישור קבלת ההרשמה יישלח אליך באימייל עד ל- 30.9.2023

 • בשל מגבלות חוקיות, מיועד למועמדים אשר במועד הבחינה, ימלאו להם 18 שנים ומעלה.
 • ההשתתפות באודיציות מותנית בזמינות מלאה מצד המועמד, החל מהמועד שייקבע על ידי התזמורת לתחילת הפעילות.
 • המועמדים המתאימים יוזמנו להיבחן
 • מידע לגבי זמנים מדויקים ישלח למועמדים לאחר סיום ההרשמה
 • האודיציות תתקיימנה בת”א