fbpx
בית>נוהל החלפת כרטיסים

נוהל החלפת כרטיסים

נוהל החלפת כרטיסים (לבעלי מינוי תקף בלבד)
שימו לב, כרטיסים שלא הוחזרו לפני הקונצרט (כרטיסי עבר) – לא יכובדו.


כרטיסים שהוחזרו לפני הקונצרט:

בקשות להחלפת כרטיסים יתקבלו החל משבועיים לפני מועד הקונצרט המבוקש. יכובדו כרטיסים גם מעונות קודמות (לבעלי מינוי תקף ולמחדשי מינוי). הודעות יתקבלו טלפונית, בווטסאפ או בדואר אלקטרוני.

לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.

כרטיסים לקונצרטים מיוחדים (שאינם כלולים בסדרות למנויים)- אינם ניתנים להחלפה.

כל ההחלפות מתבצעות על בסיס מקום פנוי בלבד.

התזמורת תעשה כמיטב יכולתה בשיבוץ המקומות החלופיים, אך אינה מתחייבת לשבצם ברמת המחיר המקורית.

מומלץ להקדים ככל האפשר במסירת הכרטיסים להחלפה.

מנויי “הפילהרמונית לילדים” ומנויי הסדרה הקאמרית יוכלו להחליף כרטיסים במסגרת הסידרה שלהם בלבד, בתנאים המפורטים מעלה. ניתן להחליף כרטיסים מסדרות אלה לסדרות הרגילות תמורת תשלום ההפרש.

אין החזרים כספיים.

התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הנוהל בכל עת ומכל סיבה שהיא.

הודעה על שינוי הנוהל או הוראה מהוראותיו תימסר למנויים בהקדם האפשרי ע”י התזמורת, באמצעי התקשורת שייבחרו על ידה.

החזר כספי על כרטיסים שנרכשו בקופה יינתן למנויי התזמורת עד 24 שעות לפני הקונצרט, ולקהל הרחב עד 48 שעות.

תל אביב, ירושלים וחיפה 3766*